Diller

User menu

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ (Başkan)
KURUMU :  Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi

 

Prof. Dr. Sebahattin DEVECİOĞLU (Üye)
KURUMU :  Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

 

 

Doç. Dr. Erkan Turan DEMİREL (Üye)
KURUMU :  Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 
 
Doç. Dr. İrfan EMRE (Üye)
KURUMU :  Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi
 
 
 
Doç. Dr. Haki PEŞMAN (Üye)
KURUMU :  Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi
 
 
 
Doç. Dr. Rıfat BİLGİN (Üye)
KURUMU :  Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 
 
 
Doç. Dr. Süleyman İLHAN (Üye)
KURUMU :  Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi
 
 
 
Doç. Dr. Yunus Emre KARAKAYA (Üye)
KURUMU :  Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
 
 
 
Doç. Dr. Taner YILDIRIM (Üye)
KURUMU :  Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi
 
 
 
 
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Ülkü KAN (Üye)
KURUMU :  Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi
 
 
 
Dr. Öğr. Üyesi Serkan BİÇER (Üye)
KURUMU :  Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi
 
Pınar ARSLAN
Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu Sekreteri

 

Türkçe