Diller

User menu

Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu Formları

       

     -   Başvuru Formu

    -   Değerlendirme Formu

   Not: Etik Kurul Başvuru Formunun formatı  değiştirilmeden doldurulması gerekmektedir.  

 

 

Türkçe