Diller

User menu

Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Formları

NOT : Sağlık Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu Formlar kullanılacaktır.  

    * Başvurular, sorumlu/yardımcı araştırmacı tarafından Etik Kurul Sekreteryasına yapılır.
    * Başvuru formlarında verilen araştırmanın adı, akademik kurul kararı ya da başvuru sahibinin çalıştığı kurumdan aldığı onay/izin belgesinde geçen araştırma adı ile birebir aynı olmalıdır.

    * Etik Kurula yapılacak başvurularda ilgili mevzuata uyulması gerekmektedir.

 

     - Formlar ...>>>

       

Türkçe